oberFRINGE – první německá muzikál mše

Deutsche Musical Akademie (DMA) zahájila ve spolupráci s festivalem Luisenburg ve Wunsiedelu první německý muzikál veletrh. Mezi další partnery spolupráce patří divadlo Hof, univerzita v Bayreuthu a sportovní tábor BLSV Nordbayern v Bischofsgrünu.

oberFRINGE
29.04.2024 bis 01.05.2024
WUNSIEDEL | BAYREUTH | HOF | BISCHOFSGRÜN

oberFRINGE, první německý hudební veletrh, který se bude konat v Horních Frankách od roku 2024, je založen na slavném festivalu FRINGE v Edinburghu.

Cílem je, aby se umělecká tvořivost a inovace setkaly s investicemi. Jinými slovy: autor hledá dům, muzikál hledá producenta. Producent hledá koproducenta.

Cílovou skupinou jsou autorské týmy z celého německy mluvícího světa, které představují své nové projekty v různých fázích rozpracovanosti potenciálním divadelním producentům, ať už se jedná o sklepní divadla, veřejně financovaná městská/státní a národní divadla, open airy, menší i větší komerční producenty, jako jsou soukromá divadla, producenti dlouhodobých představení nebo celoněmecké tour operátory.

Vedle setkávání projektů a producentů je dalším cílem výměna informací mezi producenty o ukázkách zhlédnutých nových děl a rozvoj řetězců využití s cílem maximalizovat potenciál německých muzikálů. To platí jak pro uměleckou šíři, tak pro (mezi)národní prodejnost muzikálů vytvořených v Německu – poprvé představených v Horních Francích.

Veletrh se koná na různých místech:
Luisenburg-Festspiele Wunsiedel, Theatre Hof, Univerzita Bayreuth a také ve sportovním kempu BLSV Bischofsgrün.

Projekt je sponzorován Bavorským zemským ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky a Nadací Horní Franky.

Od odborného sympozia k hudebnímu veletrhu

Myšlenka vytváření sítí není nová. Festival Luisenburg pořádá od roku 2019 pravidelná sympozia na téma “Perspektivy muzikálů”. Na čtyřech sympoziích se diskutovalo o vzrušujících otázkách, navazovaly se kontakty a představilo se mnoho vitrín.

PERSPEKTIVY MUZIKÁLU 2022
Žádný mech, žádný zisk? – Jak se muzikál stává budoucím modelem německé divadelní kultury

5. až 7. srpna 2022

PERSPEKTIVY MUZIKÁLU 2021
Sny a realita:

Umělecké aspirace vs. výrobní praxe
6. až 8. srpna 2021

PERSPEKTIVY MUZIKÁLU 2020
“Světové premiéry v německy mluvících zemích – blesk z čistého nebe, nebo nový repertoár?”
11. až 13. září 2020

PERSPEKTIVY MUZIKÁLU 2019
Budoucnost divadla, nebo výprodej kultury?

16. až 18. srpna 2019

keyboard_arrow_up